პაატა გეგელაშვილი; სალომე ჩიტაძე; მარიტა დევრისაშვილი