ავტორის სხვა წიგნები

ნიკოლოზ იოსებიძე

ნიკოლოზ იოსებიძე — სწავლული აგრონომი, მწერალი, მან პირველმა გამოსცა საქართველოში მეურნის ენციკლოპედია და მეურნის კალენდარი. არის სატირული და საბავშვო ლექსების ავტორი, გამოცემული აქვს 14 წიგნი.

ნიკოლოზ იოსებიძე

მსგავსი წიგნები