ლიტერატურული კონკურსი

ლიტერატურული კონკურსი

,,გახდი ბესტსელერის ავტორის" გამარჯვებულთა კულინარიული შეჯიბრი „შეფ–ლიტერატორი“ ქუთაისში გაიმართა

29 დეკემბერი 2022 წ.

კუ­ლი­ნა­რი­ულ შე­ჯიბრში, რო­მე­ლიც 3 დე­კემ­ბერს ქუ­თა­ის­ში გა­ი­მარ­თა, „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რის“ სხვა­დას­ხვა წლებ­ში გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ავ­ტო­რე­ბი: ოლა­ნი ბი­წა­ძე, ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი, ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი და თა­თუ­ლი ღვი­ნი­ა­ნი­ძე მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ. „შეფ-ლი­ტე­რა­ტო­რი“ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა “პა­ლიტ­რა L-ის“ პრო­ექ­ტია, რო­მელ­შიც მწერ­ლე­ბი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი კერ­ძე­ბის მომ­ზა­დე­ბას ცდი­ლო­ბენ.

მო­ნა­წილ­მე ავ­ტო­რებ­მა დამ­სწრე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თვალ­წინ სა­ავ­ტო­რო ბურ­გე­რე­ბი მო­ამ­ზა­დეს და სტუმ­რებს გა­უ­მას­პინ­ძლდნენ. მათ კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბა კი სპე­ცი­ა­ლუ­რად მოწ­ვე­ულ­მა ჟი­უ­რის წევ­რებ­მა: სო­ფიო ძიგ­რაშ­ვილ­მა, ბესო ხვე­დე­ლი­ძემ და ნა­თია დე­მეტ­რა­ძემ შე­ა­ფა­სეს.

„ჩემ­თვის, რო­გორც მზა­რე­უ­ლის­თვის, „შეფ­ლი­ტე­რა­ტო­რი“ მე­ტად სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტი გახ­ლავთ. სამ­ზა­რე­უ­ლო და მწერ­ლო­ბა ერ­თმა­ნეთს ძა­ლი­ან ჰგავს. ორი­ვეს სჭირ­დე­ბა გე­მოვ­ნე­ბის რე­ცეპ­ტო­რი, რო­მელ­საც ხე­ლით ქმნი, აწყობ სი­ტყვა-სი­ტყვით და ქმნი პრო­დუქტს, რო­მე­ლიც სხვის­თვის უნდა იყოს სა­ინ­ტე­რე­სოდ გემ­რი­ე­ლი ლუკ­მა. მას არა­ერთჯე­რა­დი ხა­სი­ა­თი უნდა ჰქონ­დეს და მას­თან დაბ­რუ­ნე­ბას უნდა გან­დო­მებ­დეს. სწო­რედ ამი­ტომ ძა­ლი­ან მომ­წონს „შეფ­ლი­ტე­რა­ტო­რის“. მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა მთე­ლი გუ­ლით შე­ას­რუ­ლეს მე­ტად რთუ­ლი და­ვა­ლე­ბა - ბურ­გე­რის 10 წუთ­ში მომ­ზა­დე­ბა. ყვე­ლა ბურ­გერს ჰქონ­და მისი უპი­რა­ტე­სო­ბა. თუმ­ცა ჩემ­თვის სრულ­ყო­ფი­ლი იყო ოლი­ნის მიერ იმე­რუ­ლად მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ხა­ჭა­ბურ­გი,“ - აღ­ნიშ­ნა ნა­თია დე­მეტ­რა­ძემ.


17:30 / 05-12-2022

,,გახდი ბესტსელერის ავტორის" გამარჯვებულთა კულინარიული შეჯიბრი „შეფ–ლიტერატორი“ ქუთაისში გაიმართა

კუ­ლი­ნა­რი­ულ შე­ჯიბრში, რო­მე­ლიც 3 დე­კემ­ბერს ქუ­თა­ის­ში გა­ი­მარ­თა, „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რის“ სხვა­დას­ხვა წლებ­ში გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ავ­ტო­რე­ბი: ოლა­ნი ბი­წა­ძე, ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი, ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი და თა­თუ­ლი ღვი­ნი­ა­ნი­ძე მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ. „შეფ-ლი­ტე­რა­ტო­რი“ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა “პა­ლიტ­რა L-ის“ პრო­ექ­ტია, რო­მელ­შიც მწერ­ლე­ბი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი კერ­ძე­ბის მომ­ზა­დე­ბას ცდი­ლო­ბენ.

მო­ნა­წილ­მე ავ­ტო­რებ­მა დამ­სწრე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თვალ­წინ სა­ავ­ტო­რო ბურ­გე­რე­ბი მო­ამ­ზა­დეს და სტუმ­რებს გა­უ­მას­პინ­ძლდნენ. მათ კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბა კი სპე­ცი­ა­ლუ­რად მოწ­ვე­ულ­მა ჟი­უ­რის წევ­რებ­მა: სო­ფიო ძიგ­რაშ­ვილ­მა, ბესო ხვე­დე­ლი­ძემ და ნა­თია დე­მეტ­რა­ძემ შე­ა­ფა­სეს.

„ჩემ­თვის, რო­გორც მზა­რე­უ­ლის­თვის, „შეფ­ლი­ტე­რა­ტო­რი“ მე­ტად სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტი გახ­ლავთ. სამ­ზა­რე­უ­ლო და მწერ­ლო­ბა ერ­თმა­ნეთს ძა­ლი­ან ჰგავს. ორი­ვეს სჭირ­დე­ბა გე­მოვ­ნე­ბის რე­ცეპ­ტო­რი, რო­მელ­საც ხე­ლით ქმნი, აწყობ სი­ტყვა-სი­ტყვით და ქმნი პრო­დუქტს, რო­მე­ლიც სხვის­თვის უნდა იყოს სა­ინ­ტე­რე­სოდ გემ­რი­ე­ლი ლუკ­მა. მას არა­ერთჯე­რა­დი ხა­სი­ა­თი უნდა ჰქონ­დეს და მას­თან დაბ­რუ­ნე­ბას უნდა გან­დო­მებ­დეს. სწო­რედ ამი­ტომ ძა­ლი­ან მომ­წონს „შეფ­ლი­ტე­რა­ტო­რის“. მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა მთე­ლი გუ­ლით შე­ას­რუ­ლეს მე­ტად რთუ­ლი და­ვა­ლე­ბა - ბურ­გე­რის 10 წუთ­ში მომ­ზა­დე­ბა. ყვე­ლა ბურ­გერს ჰქონ­და მისი უპი­რა­ტე­სო­ბა. თუმ­ცა ჩემ­თვის სრულ­ყო­ფი­ლი იყო ოლი­ნის მიერ იმე­რუ­ლად მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ხა­ჭა­ბურ­გი,“ - აღ­ნიშ­ნა ნა­თია დე­მეტ­რა­ძემ.-0:03ნა­თი­ას მსგავ­სად, ჟი­უ­რის სხვა წევ­რე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მო­წო­ნე­ბაც ოლა­ნი ბი­წა­ძის ბურ­გერ­მა და­იმ­სა­ხუ­რა. ის გახ­ლავთ ავ­ტო­რი, რომ­ლის რო­მა­ნიც „მა­ნი­ტუ“ კონ­კურ­სის „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2022-ის“ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი და ჟი­უ­რის რჩე­უ­ლია. წიგ­ნის მთა­ვა­რი თემა ისაა, თუ რამ­ხე­ლა გავ­ლე­ნა აქვს ბავ­შვო­ბა­ში მი­ღე­ბულ ტრავ­მებ­სა თუ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბებს ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ზე.

„3 დე­კემ­ბერს ვეს­ტუმ­რეთ ქუ­თა­ისს, სა­დაც გა­ი­მარ­თა შეხ­ვედ­რა მკი­თხვე­ლებ­თან. თუმ­ცა შეხ­ვედ­რა ძა­ლი­ან გა­მორ­ჩე­უ­ლი იყო, რად­გან სტუმ­რებს სა­კუ­თარ წიგ­ნებ­თან ერ­თად ჩვენს კუ­ლი­ნა­რულ შე­მოქ­მე­დე­ბა­საც ვაც­ნობ­დით. „პა­ლიტ­რა L-ის” კონ­კურ­სი "შეფ-ლი­ტე­რა­ტო­რი", ჩემ­თვის სრუ­ლი­ად ახა­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა იყო. მა­ნამ­დე ჩემი მომ­ზა­დე­ბუ­ლი საჭ­მე­ლი ჟი­უ­რის არას­დროს შე­უ­ფა­სე­ბია. ჩემ­და გა­საკ­ვი­რად, აღ­მოჩ­ნდა, რომ ჩემ­მა ბურ­გერ­მა, რო­მელ­საც ხა­ჭა­ბურ­გი და­ვარ­ქვი, დიდი მო­წო­ნე­ბა და­იმ­სა­ხუ­რა და გა­ი­მარ­ჯვა კი­დეც. მარ­თა­ლია, ბურ­გე­რის მომ­ზა­დე­ბის პრო­ცე­სი არაფ­რით ჰგავ­და ტექ­სტზე მუ­შა­ო­ბის პრო­ცესს, მაგ­რამ მე ბო­ლომ­დე ვე­ცა­დე ამ შემ­თხვე­ვა­შიც შე­მოქ­მე­დე­ბი­თად მივ­დგო­მო­დი საქ­მეს და რა­ი­მე ახა­ლი მო­მემ­ზა­დე­ბი­ნა,” - თქვა ოლა­ნი ბი­წა­ძემ.


კონ­კურ­სის კი­დევ ერთი მო­ნა­წი­ლე გახ­ლდათ თა­თუ­ლი ღვი­ნი­ა­ნი­ძე, რო­მე­ლიც კონ­კურ­სის „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ პირ­ვე­ლი წლის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლია. მისი რო­მა­ნის "აღი­ა­რე­ბა ხე­ლის­გულ­ზე" პრე­ზენ­ტა­ცია 2017 წლის 31 ოქ­ტომ­ბერს გა­ი­მარ­თა. წიგ­ნი 2000-იანი ტი­რა­ჟით გა­მო­ი­ცა, თვე­ნა­ხე­ვარ­ში კი ტი­რა­ჟი სრუ­ლად ამო­ი­წუ­რა და გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ ის მე­ო­რე ტი­რა­ჟით გა­მოს­ცა. მას შემ­დეგ თა­თუ­ლის რო­მა­ნი „აღი­ა­რე­ბა ხე­ლის­გულ­ზე“ ბესტსე­ლე­რის პო­ზი­ცი­ას არ თმობს.

„კუ­ლი­ნა­რი­ა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რას რომ ბევ­რი სა­ერ­თო აქვთ, ამა­ზე ყვე­ლა­ნი ვთან­ხმდე­ბით. ორი­ვე შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მეა და იმპრო­ვი­ზა­ცი­ას მო­ი­თხოვს, თუკი "დამ­გე­მოვ­ნე­ბელ­ზე" წა­რუშ­ლე­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბის მოხ­დე­ნა გინ­და. გე­მო­ებს, რო­მელ­საც კერ­ძის და­გე­მოვ­ნე­ბი­სას შე­იგ­რძნობ, შე­უძ­ლია წარ­სულ­შიც გა­მოგ­ზა­უ­როს და გრძნო­ბე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი პა­ლიტ­რაც აგი­შა­ლოს. მსგავს გან­ცდებს გიღ­ვი­ძებს კარ­გი წიგ­ნიც და მა­საც შე­უძ­ლია შენ­თვის დრო­ის მან­ქა­ნად გა­და­იქ­ცეს. სხვა­თა შო­რის, ჩემს მე­ო­რე რო­მან­ში "ერთი კვი­რა ერთ ოთახ­ში" პრო­ტა­გო­ნის­ტი, ლუ­კა­სი, კუ­ლი­ნა­რი­ის დახ­მა­რე­ბით სა­კუ­თა­რი თა­ვის პოვ­ნა­საც ცდი­ლობს. ასე რომ ბუ­ნებ­რი­ვა­დაც კი მო­მეჩ­ვე­ნა, როცა "შეფ­ლი­ტე­რა­ტორ­ში" მი­მიწ­ვი­ეს. აქვე დავ­ძენ, „პა­ლიტ­რა L“ იდე­ე­ბის გე­ნე­რა­ტო­რია, რო­მე­ლიც ყო­ველ­თვის ახერ­ხებს ჩვენს, რო­გორც ავ­ტო­რე­ბის, ისე მკი­თხვე­ლე­ბის სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ო­ცე­ბას კრე­ა­ტი­უ­ლი პრო­ე­ტე­ბით. რაც შე­ე­ხე­ბა ჩემს ჰამ­ბურ­გერს, ის არ იყო კლა­სი­კუ­რი; ყვე­ლის ორი ისე­თი სა­ხე­ო­ბა შე­ვი­ტა­ნე ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბად, რო­მე­ლიც არას­დროს და­მი­გე­მოვ­ნე­ბია ჰამ­ბურ­გერ­ში. ლი­ტე­რა­ტუ­რა­შიც მიყ­ვარს ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბი. მინ­და, ოლა­ნის გა­მარ­ჯვე­ბა მი­ვუ­ლო­ცო. უდა­ვოდ, სა­ინ­ტე­რე­სო პერ­სო­ნაა. არც გამ­კვირ­ვე­ბია, რომ კუ­ლი­ნა­რი­ულ ას­პა­რეზ­ზეც იყო­ჩა­ღა,“ - აღ­ნიშ­ნა თა­თუ­ლი ღვი­ნი­ა­ნი­ძემ.

კონ­კურ­სში ასე­ვე მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი და ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი. ანუ­კი 19 წლის ავ­ტო­რია, რომ­ლის დე­ბი­უ­ტიც „პა­ლიტ­რა L-ის“ ლი­ტე­რა­ტუ­რულ კონ­კურ­სში შედ­გა. მისი რო­მა­ნი „წუ­თით კოს­მოს­ში“ მოგ­ვი­თხრობს შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი წყვი­ლის ლა­ლუ­ნა­სა და ჰა­ლე­ის შე­სა­ხებ, რო­მელ­თაც ერთი ოც­ნე­ბა - მთვა­რე­ზე გაფ­რე­ნა აერ­თი­ა­ნებთ.

ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი სტუ­დენ­ტია, რო­მელ­საც ძა­ლი­ან უყ­ვარს წერა და სა­კუ­თა­რი ემო­ცი­ე­ბი­სა და გრძნო­ბე­ბის ამ გზით გად­მო­ცე­მა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ცხოვ­რე­ბა­ში რამ­დენ­ჯერ­მე წა­რუ­მა­ტებ­ლად სცა­და წე­რის და­წყე­ბა, დღეს ის კონ­კურ­სში „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ ხალ­ხის რჩე­უ­ლი გახ­და. მისი რო­მა­ნი „და­სა­წყი­სის და­სას­რუ­ლი“ კი ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ მა­ლე­ვე შე­იყ­ვა­რა.

„შეფ­ლი­ტე­რა­ტო­რი“ “პა­ლიტ­რა L-ის“ უკვე ტრა­დი­ცი­ად ქცე­უ­ლი პრო­ექ­ტია, რო­მე­ლიც მკი­თხვე­ლებ­მაც და ავ­ტო­რებ­მაც ძა­ლი­ან შე­იყ­ვა­რეს.